Chính sách bảo mật

1. Cam Kết Bảo Mật: Amora Coffee cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chúng tôi thực hiện những biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho mọi thông tin được thu thập và lưu trữ.

2. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email. Mọi thông tin này sẽ được sử dụng với mục đích duy nhất là chăm sóc khách hàng và cung cấp thông tin sản phẩm.

3. Bảo Mật Giao Dịch: Chúng tôi sử dụng các phương tiện bảo mật chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến. Mọi thông tin thanh toán đều được mã hóa và xử lý qua cổng thanh toán an toàn để ngăn chặn truy cập trái phép.

4. Chia Sẻ Thông Tin: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bao giờ được chia sẻ, bán, hay cho thuê cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài những trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch, hay tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

5. Bảo Mật Trang Web: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho trang web của mình. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa SSL, cập nhật hệ thống đều đặn, và theo dõi hoạt động trực tuyến để phát hiện và ngăn chặn bất kỳ hành vi không đúng đắn nào.

6. Quyền Riêng Tư Của Khách Hàng: Khách hàng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu chỉnh sửa, xóa, hay cập nhật thông tin bất cứ lúc nào. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu này một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

7. Bảo Mật Đối Với Trẻ Em: Chúng tôi không thu thập ý kiến của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào thuộc về trẻ em, chúng tôi sẽ xoá thông tin đó ngay lập tức.

8. Đánh Giá và Cập Nhật: Chính sách bảo mật của chúng tôi được đánh giá định kỳ và cập nhật để đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn và pháp luật mới. Mọi thay đổi sẽ được thông báo một cách minh bạch trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này là cam kết của Amora Coffee với quyền riêng tư và an toàn thông tin của khách hàng. Chúng tôi xem trọng sự tin tưởng mà khách hàng dành cho chúng tôi và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ một cách tốt nhất.