CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của chúng tôi cho bạn biết sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang website Amora Coffee dùng để làm gì. Xin vui lòng hãy đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng hoặc gửi bất kì các thông tin cá nhân của bạn nào cho website của chúng tôi.

Khi sử dụng website, thì bạn đang chấp nhận các điều khơản được mô tả trong chính sách bảo mật này. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang website để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được thương hiệu sử dụng để làm gì và có bất lợi gì cho cá nhân mình hay không. Chính sách của thương hiệu chúng tôi là giữ kín các thông tin cá nhân của bạn khi nhận được từ website hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ, chúng tôi không chia sẻ, không mua bán hay vụ lợi các thông tin của khách hàng với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cận thận và bảo mật.

PHẠM VI XỬ LÍ THÔNG TIN

Trong phạm vi chính sách này, Xử lý thông tin cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi xử lý một số thông tin cá nhân về bạn và các dịch vụ mà bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm thông tin cá nhân cơ bản chẳng hạn như họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi ở, số điện thoại, tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình và các thông tin cá nhân cơ bản khác. Các thông tin nhạy cảm chẳng hạn như số tài khoản, thông tin về thẻ ngân hàng, căn cước công dân, thông tin giao dịch thanh toán; dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị và các thông tin nhạy cảm khác.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ thu thập cá nhân của bạn như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ nhà,… khi mà khách hàng tự nguyện gửi và điền thông tin trên trang website để gửi đến cho chúng tôi.Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, trừ khi khách hàng đồng ý cho phép sử dụng nó theo cách khác. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, tên công ty hay tổ chức bạn đang làm việc, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của quý khách hàng. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về các lần bạn ghé qua trang website, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng là gì, ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web của thương hiệu, các trang bạn truy cập khi mở trang website mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang website của chúng tôi là gì. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý website của chúng tôi 1 cách hiệu quả hơn.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP ĐƯỢC

  1. Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như website, gửi e-mail, vị trí định vị, giao hàng theo đơn đã đặt trước. Chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty hoạch doanh nghiệp này không thực hiện việc thu thập, sử dụng, mua bán và tiết lộ thông tin của bạn trừ khi họ đang thực hiện công việc cho chúng tôi hoặc khi việc tiết lộ thông tin của bạn được sự yêu cầu theo trình tự pháp luật.
  2. Nếu chúng tôi tham gia vào một vụ sáp nhập hoặc tình trạng khác liên quan đến việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty kinh doanh hoặc những bên có liên quan trong việc đàm phán hoặc chuyển nhượng.
  3. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin của bạn theo yêu cầu của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hoặc sự an toàn của thương hiệu Amora Coffee hoặc các khách hàng hoặc các đối tác của chúng tôi.
  4. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các công ty hoặc thương hiệu khác nếu bạn cho phép chúng tôi hoặc chỉ thị cho chúng tôi chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn.
  5. Nếu bạn đăng thông tin trên blog hoặc phần khác của website của chúng tôi, thông tin mà bạn đăng có thể được xem bởi các khách hàng truy cập khác trên website của chúng tôi, bao gồm cả thông tin bài đăng của bạn và tên người dùng của bạn.

QUYỀN TRUY CẬP,  SỬA ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN,  HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN

  1. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp lại cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ.
  2. Truy cập để xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ.
  3. Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng việc gửi ý kiến phản đối của bạn cho thương hiệu.
  4. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân hoặc tài khoản của bạn chúng tôi sẽ thực hiện và chúng tôi cũng sẽ ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn và loại bỏ ngay các thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của thương hiệu.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Amora Coffee bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật về kỹ thuật và quản lý để giảm nguy cơ bị mất. Một số biện pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm tường lửa, mã hóa thông tin, kiểm soát thông tin quản trị. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình và duy trì tính bảo mật cho thiết bị của mình. Không được tiết lộ cho người khác thông tin nhạy cảm của bạn như thông tin tài khoản, mật khẩu, thẻ ATM của bạn.

Trong trường hợp xảy ra giao dịch đáng nghi ngờ, vui lòng liên hệ phần chăm sóc khách hàng của chúng tôi để chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ bạn ngăn chặn sự cố này, nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ những sự cố như vậy.